Inspirasjon


Hvite bokstaver. Gamle bilder som har fått nye rammer. En avblomstret orkidé.
Et hjerte fra Studio Luksus.