Forfatterhjerte til Egil Severeide
Designhjertet til Egil Severeide er sydd av stoff fra Jane Churchill og JAB